Speel@Home: Spettervilla

Speel@Home is zeer flexibel en houdt rekening met uw wensen!

logo 27 okt small

Kinderopvang Speel@Home
Uw kind toevertrouwen aan de zorg van anderen, dat doet u niet zomaar. Als ouder wilt u immers de zekerheid dat uw kind wordt opgevangen in een veilige, vertrouwde en inspirerende omgeving. Bij Kinderopvang Speel@Home zullen u en uw kind zich snel thuis voelen. Uw kind krijgt alle gelegenheid om zich spelenderwijs te ontwikkelen en op te groeien tot een individu dat zelfstandig kan functioneren.  Hierbij vinden wij het belangrijk goed naar het unieke kind zelf te kijken en te zien wat het nodig is.  

Speel@Home is een plek die refereert aan thuis! Een warme, veilige en gemoedelijke omgeving waar een kind volkomen zichzelf mag en kan zijn. Een plek waar hij of zij zich thuis voelt. Belangrijk hierin vinden wij dat de zorg die wij bieden past bij u en uw kind. Dat het een verlengde is van thuis en omgekeerd. 

Kinderopvang Speel@Home is een speelplaats voor ieder kind. Een kind dat zich veilig voelt, voelt zich goed en heeft energie om te leren en zich te ontwikkelen. Daarom hechten wij veel waarde aan de zorg voor fysieke en emotionele veiligheid.
Vertrouwde relaties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen zijn het hart van het pedagogisch handelen, het is de basis van emotionele veiligheid. Onze pedagogisch medewerkers kennen en zien de kinderen.
Op onze locaties wordt thematisch gewerkt volgens de voor- en vroegschoolse educatie. De groepsruimte wordt per thema aangekleed en verrijkt met nieuwe materialen, zodat kinderen steeds weer nieuwe onderwerpen en daarbij horende begrippen krijgen aangeboden. Onze pedagogisch medewerkers zijn altijd op de achtergrond aanwezig om te stimuleren, te motiveren en te enthousiasmeren!

De peuteropvang is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Zij komen hier in contact met leeftijdsgenootjes en spelenderwijs worden ze voorbereid op de basisschool.

Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving uit te breiden. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Net als thuis zetten ze er belangrijke stappen in hun ontwikkeling. Ze leren leeftijdgenootjes kennen en andere volwassenen. Ze kunnen experimenteren met materialen zoals verf, papier, potloden, lijm en klei, maar ook met zand, expressie, beweging en taal. Ze zingen liedjes, worden voorgelezen en doen spelletjes. Spelenderwijs ontdekken ze hun mogelijkheden en zichzelf. De peuteropvang biedt uw kind een goede voorbereiding op de basisschool.

Op onze peuteropvang wordt gewerkt met de methode Piramide, dit is een Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit programma bereidt peuters goed voor op de basisschool. De doelstelling van VVE is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot.
VVE wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers die zijn gespecialiseerd in het leerproces en de ontwikkeling van jonge kinderen.
Wij hebben nauwe contacten met alle basisscholen. Dit is immers belangrijk, wij bereiden uw peuter voor op de basisschool. Door goed in contact te staan met de basisscholen omringen we uw peuter met de beste zorg en begeleiding door middel van een warme overdracht.

De peuteropvang is ook te combineren met de kinderopvang.

Op de buitenschoolse opvang bieden wij, naast de ‘gewone activiteiten’ de mogelijkheid deel te kunnen nemen aan spannende, actieve en inspirerende activiteiten. Deze activiteiten worden in overleg met de kinderen en naar de wensen en behoeften van de kinderen opgezet.
De activiteiten dienen bij te dragen aan optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen van 4-12 jaar. De activiteiten stimuleren de talenten,  interesses en sociale vaardigheden van kinderen.

Wij brengen en halen kinderen op van de scholen in Giethoorn en Wanneperveen.

Op onze kinderdagverblijven wordt gewerkt met een duidelijke dagindeling, waarbij eten, drinken, spelen en slapen centraal staan.

Bij Kinderopvang Speel@Home hoeft u als ouder geen voeding en luiers mee te nemen. De tarieven van Speel@Home zijn inclusief eten, drinken, flesvoeding, luiers en verzorgingskosten. 

Mocht u informatie willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen Salise Bouchhida.

I: www.speelathome.nl
E: info@speelathome.nl
T:  06 36 489 649