Ledenvergadering Gieters Belang

                                           
Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn ’t Gieters Belang nodigt alle geïnteresseerden graag uit voor onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) 2019. Tijdens deze avond praten we u bij en vernemen natuurlijk graag uw mening. Het eerste deel van de vergadering is exclusief voor leden en ereleden. Na de pauze zijn ook (nog) niet-leden van harte welkom!
 
Datum             : Donderdag 21 maart 2019
Plaats             : Kulturhus De Eendracht, Eendrachtsplein 1, 8355 DL Giethoorn
Aanvang       : 20:00 uur
 
 
Agenda:

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen ALV 28 juni 2018
 4. Mededelingen en uitgaande post 2018/2019
  1. Fusieschool
  2. Gaswinningslocatie Wanneperveen
  3. Aankoop polder Deukten, boerderij Rodermond en molen
  4. Zienswijze ’t Gieters Belang op Bestedingsrichtingen Bidboek
 5. Financiën
 6. Bestuursopvolging en (her)verkiezing (zie ook www.gietersbelang.nl)

 
Pauze
 
Vanaf ca. 21:00 uur: Openbaar gedeelte voor alle geïnteresseerden:

 1. Samenwerking tussen ’t Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt (GO) en Gemeente Steenwijkerland: Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn
  1. Welke resultaten zijn al geboekt? De zogenaamde quick wins.
  2. De visie op Giethoorn: Waarom en hoe wordt de visie gevormd?
  3. Vervolgstappen: Wat zijn de plannen en hoe zullen deze worden getoetst aan de te vormen visie?
  4. Betrokkenheid van lokale partijen in de Regiodeal
 2. Status Koppengeld aanvragen 2017 en 2018
 3. Presentatie Koppengeld aanvragen 2019 & stemming over de verdeling
 4. Uitkomsten enquête ´t Gieters Belang oktober 2018
 5. Sluiting

 
Wij zien ernaar uit om u op deze ledenvergadering te mogen begroeten!