Expo April & Mei 2018 | Gruppe 13

Burgemeester Bats opent Kulturhus Expo ‘Vuurwerk’ van Kunstverein Gruppe 13

Op initiatief van Lia Gurowitsch – kunst coördinator Kulturhus De Eendracht Giethoorn – organiseert Jumelage Steenwijkerland-Herzerock-Clarholz de expositie ‘Vuurwerk’ van Kunstverein Gruppe 13 in de maanden april & mei in het Kulturhus van Giethoorn. 

Stichting Jumelage Steenwijkerland-Herzebrock-Clarholz

De stichting Jumelage Steenwijkerland-Herzebrock-Clarholz heeft bevordering van de vriendschapsbetrekkingen tussen inwoners van beide gemeenten tot doel. Ze wil dit bereiken door uitwisselingen tussen bewoners te stimuleren, ook op cultureel gebied. Kunstenaars uit beide gemeenten geven uiting aan het feit dat ze hun contacten willen aanhalen en de band tussen beide gemeenten willen verbeteren.

Kunstkring Steenwijkerland
Begin dit jaar gingen acht kunstenaars van de Kunstkring Steenwijkerland al op uitwisseling naar de Duitse gemeente Herzebrock-Clarholz. Hier exposeerden zij in de galerie van Kunstvereing Gruppe 13 met de tentoonselling ‘Fusion’.

Kunstverein Gruppe 13
Gruppe 13 is een kunstvereniging uit Oost West Falen Duitsland, die iedere 13e van de maand bij elkaar komen om de diverse tentoonstellingen te bespreken en samen te schilderen. Naar aanleiding van hun 20 jarig bestaan heeft Gruppe 13 de expositie ‘Vuurwerk’ samengesteld. Werken van Michael Bachus, Elke Barkey en Barbara Davis zijn in de maanden april & mei te bewonderen in Giethoorn. Maar ook de werken van Sandra Garfias, Annette Gerke-Bischoff, Victor Krause, Rotger Snethlage en Wilfried Weihrauch worden tentoongesteld. 

Dankzij financiële ondersteuning van stichting Jumelage Steenwijkerland-Herzerock-Clarholz èn Kulturhus De Eendracht te Giethoorn is deze bijzondere expositie tot stand gekomen. U bent van harte welkom in de maanden april en mei om een kijkje te komen nemen bij de expositie van Gruppe 13! 

Voorkant

----------------------------------------------------------------------------------------------

Expo Juni & Juli 2018 | Azat
Opening zondag 3 juni 16.00 uur

In de maanden juni & juli kunt u in Kulturhus de Eendracht te Giethoorn de realistische & experimentele expositie van Azat Malikov aanschouwen. 

Azal Malkov
Azat Malikov is geboren in Tatarstan. Aldaar studeerde hij af aan de kunstacademie in Kazan, de hoofdstad van zijn land. Van 1985 tot 1989 studeerde Malikov daar schilderkunst en designontwerp. Vervolgopleidingen deed hij in Rusland: in Sint-Petersburg en in Moskou. 

Inmiddels is Malikov gevestigd als beeldend kunstenaar in Ommen te Overijssel. Zijn atelier is gevestigd in een oud pand aan de Burggraven. 

De werken van de kunstenaar zijn realistisch en magisch realistisch van aard. Ook andere invloeden zijn waarneembaar in zijn werk. Op dit moment is zijn schilderwerk experimenteel en divers van karakter. 

Azat Malikov organiseert exposities in zijn atelier, maar werkt ook samen met galeries. Zijn werk werd getoond in meerdere landen, onder meer in Rusland, in Tatarstan, in de Verenigde Staten, in Nederland en in diverse andere landen van Europa. 

Deze expositie is in de maanden juni & juli vrij toegankelijk te bezoeken tijdens openingsuren van Kulturhus De Eendracht.

Voorkant uitndogingskaart azat

Expo augustus & september 2018 | Akke de Jonge - Twerda

Expo Oktober & November 2018 | Ellen van Angelen

Expo December 2018 & Januari 2019 | Corrie Ziel & Gerrie de Vries Jans

Expo Februari & Maart 2019 | Gerda van der Velden - Oude Weernink

Expo Rieke Walraven-Mast

 

Contactpersoon Kulturhus Exposities

Lia Gurowitsch
06 4465 6289
liagurowitsch@gmail.com